Win ontwikkelt openbaar WiFi-netwerk van de Stad Namen.

Share this news

Win is uitverkoren om het openbaar WiFi-netwerk van de Stad Namen te ontplooien. Na Luik en Bergen is Namen de derde stad die door Win van een openbaar WiFi-netwerk voorzien wordt in het kader van het project “Digital Cities” van de Waalse Regering.

Place du marché aux légumes, parc Louise Marie, rue de Fer, place Maurice Servais, place de l’Ange,… dit zijn slechts enkele van de 26 Naamse buurten waar binnenkort een WiFi-netwerk aanwezig zal zijn. Deze plaatsen zijn door de Stad Namen gekozen omwille van hun toeristisch, cultureel en economisch belang. Voor dit project zullen in het centrum en in de omgeving van Namen 33 WiFi-antennes geïnstalleerd worden.

De Wifi-dienst zal aan inwoners, studenten, zakenmensen en bezoekers de mogelijkheid bieden om gratis het internet te gebruiken. De gebruikers zullen automatisch naar een gemeentelijke portaalsite doorgestuurd worden, waarop de verschillende e-services van de stad zullen worden weergegeven, alsook onder andere alle nuttige culturele en toeristische weetjes. Op bepaalde plaatsen zullen tot 300 gebruikers gelijktijdig kunnen surfen.

Na identificatie krijgen ze toegang tot het Internet waar ze hun favoriete sites kunnen bezoeken, e-mails raadplegen, sociale netwerken gebruiken, enz. Een gebruiker zal maximaal 2 uur per dag van het WiFi-netwerk gebruik kunnen maken. Sites met illegale en/of expliciete inhoud voor volwassenen worden gefilterd en zullen dus niet toegankelijk zijn via dit openbare netwerk.

Nieuwe stap in het Smart-beleid van de Stad Namen
Dankzij het openbare WiFi-netwerk zal de Stad Namen een reeks digitale en vooruitstrevende diensten kunnen aanbieden die zoveel meer bieden dan gewoonweg toegang tot het internet, en die zullen trachten de openbare diensten te optimaliseren en de burger terug centraal in het lokale leven te plaatsen.

Het betreft een concrete nieuwe stap in de Smart Cities-dynamiek van de Stad Namen, waarvan één van de doelstellingen is «…(…) zich op de voorgrond plaatsen als innovatieve stad op toeristisch, cultureel en economisch vlak en meer pleiten voor het gebruik van nieuwe technologieën om deze verschillende sectoren te bevorderen».

Back to news